سگ دم خود را از تکان دادن بیش از حد دور کرد زیرا انسان های او در قرنطینه خانه هستند

ویروس کرونا ویروس همه ما را مجبور به ماندن در آن می کند و یک سگ نمی تواند از این موضوع خوشحال باشد. در واقع آنقدر خوشحال که دم خود را از شدت تکان خوردن پیچید.


optad_b
ادامه مطلب

400،000 برای 'طوفان' شدن منطقه 51 و 'دیدن آنها بیگانگان' به رویداد فیس بوک پیوستند

صدها هزار نفر در اواسط سپتامبر به یک گروه فیس بوکی با هدف 'حمله به منطقه 51' و 'دیدن آنها بیگانه' پیوسته اند.

ادامه مطلب

سناتور برنی سندرز و جین سندرز در میان تحقیقات FBI وکلا را استخدام می کنند

برنی و جین سندرز برای تحقیقات FBI که ناشی از شکایت ژانویه 2016 در مورد زمان جین به عنوان رئیس کالج برلینگتون بود ، خواستگاری کردند.

ادامه مطلب